top of page

MEB Sınavları

Türkçe  kurslarına devam etmeden yabancı dil düzeylerini belgelemek isteyen öğrencilere yönelik seviye tespit sınavları yapılmaktadır.

Ayrıca sertifika (başarı belgesi) ya da MEB (Türkçe yeterlilik belgesi) sınavlarına katılarak bu belgeleri almak isteyen öğrenciler için başvuruları doğrultusunda sınavlar da yapılmaktadır.

Exams are held for students who want to certify their foreign language levels without attending Turkish courses. In addition, exams are also held in line with their applications for students who want to get these documents by participating in certificate (success certificate) or MEB (Turkish proficiency certificate) exams.

Sınava girerken yanımızda bulundurmamız gereken belgeler nelerdir?

What documents do we need to have with us when taking the exam?

Sınava girecek olan öğrencilerin

–          Sınav giriş belgesini,

–          Pasaport ve kimlik belgesini mutlaka yanında bulundurması gereklidir.

–          Ayrıca adayın ikamet tezkeresi (oturma izni) de var ise mutlaka bu belgeyi de yanında bulundurması gereklidir.

Students who will take the exam

–         Exam entrance document,

–          Passport and identity document must be kept with them.

–          In addition, if the candidate has a residence permit (residence permit), he/she must have this document with him/her.

bottom of page