top of page

Yabancılara Türkçe Kursu ile Sık Sorulan Sorular
Questions About Turkish Course For Foreigners

Kurslarımıza kesin kayıt yaptırmak için gerekli belgeler nelerdir?

What are the documents required to register for our courses?

1 - Pasaport Fotokopisi ( Türkçe Tercümesi)
2 - 2 Adet Biyometrik Fotoğraf
3 - Oturma İzni (İkamet Tezkeresi) / İkametgah(göç idaresinde randevusu varsa daha sonra getirebilir)
4 - Diploma Fotokopisi 

5- Kesin Kayıt Kurumumuzda yapılıp öğrencinin kendisinin gelmesi zorunludur.

1 - Passport Copy (Turkish Translation)

2 - 2 Biometric Photographs

3 - Residence Permit (Residence Permit) / Residence (if he has an appointment with the immigration administration, he can bring it later)

4 - Copy of Diploma

5- Final registration must be made at our Institution and the student must come himself.

Kurumunuz Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak mı çalışmaktadır ?

Does your institution work under the Ministry of National Education?

Evet, kurumumuz Milli Eğitim Bakanlığından ruhsatlı bir Özel Öğretim Kurumudur.

Yes, our institution is a Private Education Institution licensed by the Ministry of National Education.

Kursunuza kayıt olduktan sonra alacağımız Öğrenci Belgesi ile Kısa Dönem İkamet başvurusu yapabilir miyiz?

Can we apply for Short Term Residence with the Student Certificate that we will receive after registering for your course?

Evet yapabilirsiniz. Göç İdaresinin talep ettiği diğer evrakları ve şartları taşımanız durumunda bizim kurumumuzdan alacağınız Öğrenci Belgesinin son tarihine kadar İkamet ve Oturma İzni alabilirsiniz.

Yes you can. If you meet the other documents and conditions requested by the Immigration Administration, you can get a Residence Permit until the last date of the Student Certificate from our institution.

 

 

bottom of page