top of page

Maltepe Türkçe Kursu

Yabancı Öğrenciler için Vize ve Kayıt İşlemleri

Türkçe kursları vize ve kayıt işlemleri

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENİM VİZESİ (TÜRKÇE DİL KURSU) VİZE VE İKAMET İZİN İŞLEMLERİ

Türkçe Kursu Vize İşlemleri / Turkish Course Visa Procedures

Türkiye’ de Türkçe dil Eğitimi almak isteyen yabancı uyruklu öğrenciler, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı’ na bağlı Temel Akademi Türkçe Kursu’ ndan veya diğer Dil kurslarından alınan kabul belgesi (davet mektubu/akseptans) ile durumlarını belgelemeleri halinde "Türkçe Kursu" giriş vizesi dış temsilciliklerimizce verilmektedir.

Foreign students who want to receive Turkish language education in Turkey can obtain a "Turkish Course" entry visa if they obtained an invitation letter from  our school which is affiliated to the Ministry of National Education of the Republic of Turkey.

Turkish Language Course ( Türkçe Kursu) ile öğrenci vizesi (1 yıllık) alabilmeniz için Türkçe Kurslarına başvurarak veya Yurt dışından davet mektubu (akseptans) almanız gerekir.

In order to get a student visa (1 year) with Turkish Language Course, you must apply to Turkish Courses or get an invitation letter (acceptance) from abroad.

Davet mektubu (akseptans) için gerekli belgeler

  1. Pasaport

  2. 2 adet fotoğraf Davet mektubu (akseptans) kişinin ön kayıtta belirttiği adrese “Ödemeli” olarak posta ile gönderilir.

Required documents for invitation letter (acceptance) ​

​ 1. Passport

2. 2 photographs. Invitation letter (acceptance) is sent by mail to the address specified by the person in the pre-registration as “Paid”.

Türkçe Dil Kursuna Katılacaklar için İkamet izin (oturma izini) işlemleri

11 Nisan 2014 tarih itibarı ile yürürlüğe giren 6458 sayılı Yabancılar ve uluslararası koruma kanununa göre İkamet izni çeşitleri

MADDE 30

(1) İkamet izni çeşitleri şunlardır:

  1. Kısa dönem ikamet izni

MADDE 31

(1) Aşağıda belirtilen yabancılara kısa dönem ikamet izni verilebilir

h) Türkçe öğrenme kurslarına katılacaklar

(3) Birinci fıkranın (h) bendi kapsamında verilen ikamet izinleri en fazla iki defa verilebilir.

1. Türkiye’ ye Turkish Language Course /öğrenim- "Türkçe Dil Kursu" / Education Turkish amaçlı vize alarak gelen tüm yabancı uyruklu öğrencilerin, ülkemize giriş yaptıkları itibarı ile  Temel Akademi Türkçe Dil Kursu’ na kesin kayıt yaptırmaları gerekir.

2. Alacakları öğrenci belgesi ve diğer istenilen belgelerle birlikte Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (http://www.goc.tr) web sayfası içinde belirtilen (https://e-ikamet.goc.gov.tr/) linkten RANDEVU alması gerekir. Alınan randevu gün ve saatinde "HIRKA-İ ŞERİF MAHALLESİ VATAN CADDESİ NO:64/ 34091 FATİH / İSTANBUL" adresteki Göç İdaresi İl Müdürlüğüne başvurması gerekir.

3.Türkiye'ye Turizm Amaçlı olarak gelenler kişiler Türkiye’de kalmaya devam edeceklerse vize süresi bitmeden amacına uygun ( Türkçe Dilli Öğrenmek veya Türkçelerini geliştirmek için ) Türkçe Dil Kursumuza Kayıt olmaları halinde bir yıl ( Türkçe Öğrenmek ) alacakları öğrenci belgesi ile öğrenci olarak ikamet izni (oturma izni ) alabilmektedirler. durumu yukarıda belirtiğimiz gibi olan kişiler Türkçe Dil Kursumuza kayıt yaptırarak bir yıl ikamet izni (oturma izni) alabilmektedir (çıkış-giriş yapmadan)

Türkçe Kursu ikamet izinleri 

Türkçe Dil Kursları için : 3 ay,6 ay,12 aydır.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü / İstanbul İl Müdürlüğü’ ünce düzenlenmektedir.

Öğrenimin devam etmesi halinde ikamet izinleri 4 - 6 - 8 -12 aylık veya 1 yıllık sürelerle uzatılabilir.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü / İstanbul İl Müdürlüğüne başvuru sırasında istenilen belgeler;

1. Temel Akademi Türkçe Kursu’na kayıt yaptırıp Kurstan alınan kayıt / kabul belgesi veya eşdeğer bir belge,(öğrenci belgesi)

2. Geçerli ve uzun süreli pasaport,

3. Dış temsilciliklerimizden (Büyükelçilik – Konsolosluk) alınan öğrenim vizesi(Süresi önemli değildir. Bir yıl süreli ikamet alabilirsiniz)

4. Türkiye’de öğrenimi süresince geçimini sağlayacak maddi imkânlara sahip olduğunu gösteren (banka hesabı, burs belgesi, taahhütname..vb.) belge,

5. Her yılın başında Resmi Gazetede yayımlanan ikamet tezkeresi değerli kâğıt bedeli, harç

6. Gerekli görüldüğü takdirde ilave belgeler istenebilir.

7.Genel sağlık sigortası kaydı (özel sigorta acentesi )

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN SORUMLULUKLARI

RESPONSIBILITIES OF A FOREIGN STUDENT

Ülkemizde eğitim / öğrenim görmek isteyen yabancı uyruklu öğrenciler;

Dış Temsilciliklerimizden “Öğrenim” amaçlı vize alarak gelmeleri ve geçerli pasaport ya da seyahat belgesi ile ülkemize giriş yapmaları gerekmektedir. Ülkemize giriş yaptıkları itibarı ile Herhangi bir Türkçe Dil Kursu’ na kayıt yaptırmaları gerekir.

Öğrenimleri süresince verilen ikamet izinleri, izin belgesinde belirtilen sürenin sona ermesine 60 gün kala yeniden kayıt yaptırıp tekrar bir yıl ikamet izni alabilmektedirler.

Öğrenciler her yıl okullarına kayıt yenilediklerini belirten belgeyi ilgili Göç İdaresi İl Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

İkamet tezkereleri veya pasaportların kaybolması halinde ilgili makamlara derhal müracaat edilerek 15 gün içinde yenilenmelidir.

Yenilenmediği takdirde vize ve ikamet ihlalinde bulunan yabancı öğrenciler hakkında ihlal edilen süreye paralel olarak 3 ay ilâ 7 yıl arasında ülkeye giriş yasağı getirilmektedir. Mezuniyet, okuldan kaydını sildirme, öğrencilikle ilişiğinin kesilmesi, devamsızlık vb. hallerde meydana gelecek değişiklikler 15 gün içerisinde, adres değişikliği ise 48 saat içerisinde Göç İdaresi İl Müdürlüğüne Birimlerine bildirilmesi gerekmektedir. Herhangi bir okulu kazandığı halde, süresi içerisinde kaydını yaptırmayan yabancı uyruklu öğrencilerin bilgileri okul idaresi tarafından Göç İdaresi İl Müdürlüğüne makamlarımıza bildirilmektedir. 4817 sayılı “Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun” uyarınca ülkemizde öğrenim amaçlı ikamet tezkeresi hamili yabancı uyruklu öğrencilerin (Yüksek Lisans ve üstü seviyeler hariç) çalışmaları yasaktır.

Foreign students who want to study in Turkey; They are required to come to Turkey with a valid passport or travel document and to come with a visa for "study" purposes from our Foreign Representatives. ​ ​ As they enter our country, they must enroll in any Turkish Language Course. Residence permits issued during their education can re-register 60 days before the expiry of the period specified in the permit and obtain a residence permit for one year again. ​ ​Students are required to submit a document stating that they re-register to their school every year to the relevant Provincial Directorate of Migration Management. If residence permits or passports are lost, they should be renewed within 15 days by applying to the relevant authorities immediately. If it is not renewed, foreign students who violate visa and residence permits are banned from entering the country for 3 months to 7 years in parallel with the violation period. ​ ​

Graduation, deregistration from school, dismissal from studentship, absenteeism, etc. changes in the circumstances should be reported to the Provincial Directorate of Migration Management within 15 days, and a change of address within 48 hours. The information of foreign students who do not enroll in a school, although they have won a school, is reported to our authorities by the school administration to the Provincial Directorate of Migration Management. ​ ​ Pursuant to the "Law on Work Permits for Foreigners" numbered 4817, foreign students holding a residence permit for study purposes are prohibited from working in our country (except for Master's and higher levels).

 

WhatsApp Image 2022-05-29 at 11.57.46 (1).jpeg

ÖĞRENCİ KAYITLARININ SİLİNECEĞİ VE İKAMET İZİNLERİNİN İPTAL EDİLECEĞİ DURUMLAR

SITUATIONS WHERE STUDENT REGISTRATIONS WILL BE DELETED AND RESIDENCE PERMITS WILL BE CANCELED

Öğrencilerin; Okuldan ilişik kesilmesi, kayıt dondurma, izinli sayılma, tutuklanması veya hükümlü olması, durumlarında “öğrenim amaçlı ikamet izinleri iptal edilmektedir.

Students; In case of dismissal from school, freezing of registration, being considered on leave, being arrested or convicted, “educational residence permits” are cancelled.

ÖĞRENCİ YAKINLARI REFAKATLERİ

ACCOMPANYING STUDENTS' RELATIVES

Öğrenim amaçlı ikamet tezkeresi hamili yabancıların eş ve çocuklarına, öğrencinin ikamet süresine paralel olarak ikamet izni düzenlenmektedir.

Diğer yakınlarına ise, kısa süreli vize veya vize muafiyetiyle gelmeleri halinde  6 aya kadar, dış temsilciliklerimizden uzun süreli ziyaret amaçlı vize alarak gelmeleri halinde ise 1 yıla kadar ikamet izni düzenlenmektedir.

A residence permit is issued to the spouses and children of foreigners holding a residence permit for educational purposes in parallel with the residence period of the student. A residence permit is issued to other relatives for up to 6 months if they come with a short-term visa or visa exemption, and up to 1 year if they come with a long-term visit visa from our foreign representative offices.

 

YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI İŞLEMLERİ 

HEALTH INSURANCE FOR FOREIGN STUDENTS

Yabancı Öğrenciler için genel sağlık sigortası 11 nisan 2014 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 6458 sayılı yabancılar ve uluslar

arası koruma kanununa göre  İkamet alacak öğrenciler için;

Sağlık sigortası işlemleri için; bir vergi dairesine başvurup vergi kimlik numarası alması gerekir. (Önceden ikamet izni/Yabancı Kimlik No  varsa gerek yoktur.) Aldığı vergi kimlik numarası ile Türkiye de kabul görmüş bir sigorta acentesine başvurup özel sağlık sigortası poliçesi yaptırması gerekir. Sağlık sigortası poliçe fiyatları, yaş, cinsiyet ve uyruğa göre farklılık göstermektedir

General health insurance for foreign students numbered 6458, which came into effect as of April 11, 2014. According to the international protection law , For students who will take up residence;

For health insurance transactions; must apply to a tax office and obtain a tax identification number. (There is no need if you have a residence permit/Foreign Identity Number beforehand.) He/she must apply to an insurance agency accepted in Turkey with the tax identification number he has obtained and have a private health insurance policy. Health insurance policy prices vary by age, gender and nationality.

WhatsApp Image 2022-05-29 at 11.57.46 (2).jpeg
bottom of page